Najvýznamnější klienti

Najvýznamnejší klienti

Engie a.s

Realizácia horúcovodných prepojení centrálneho kúrenia a TUV v Bratislave ul. Metodova

 • Oceľové predizolované potrubie

Realizácia horúcovodných prepojení centrálneho kúrenia a TUV, Bratislava Nové Mesto

 • Plastové predizolované potrubie

Realizácia strojovne chladu Polus Tower I. aj II.

 • Kompletná výmena potrubí, montáž technológie a čerpadiel, dodávka a montáž priemyselných armatúr

Realizácia výmeny chladiacich jednotiek objektu NBS Bratislava

 • Demontážne práce starého chladenia
 • Osadenie chladiacich veži, chladiaceho výmeníka a dopojenie oceľovými potrubiami vodný okruh, a medeným potrubím glykol okruh

Realizácia chladenia zásobníka studenej vody MIBA Dolný Kubín

 • Dodávka a montáž potrubí, priemyselných armatúr, dopojenie technológie

Polus a.s. (teraz už VIVO)

Realizácia vodovodných a kanalizačných potrubí v rámci rekonštrukcie Polusu, do nových nájomných jednotiek

CTP Invest (dodávateľsky pod firmou Maloyer s.r.o. – dlhodobá spolupráce na veľkých zákazkách)

CTPark Hlohovec

 • Dodávka a montáž v prístavbe
  • Rozvod hydrantovej vody a osadenie hydrantov
  • Rozvody plynu a doregulačnej stanice
  • Rozvody potrubí na chladenie technológie
  • Rozvody vody a kanalizácie v sociálkach + dodanie a montáž sanity    
  • Rozvody stlačeného vzduchu ku technológii

CTPark Bratislava

V novopostavených halách

 • rozvod plynu a doregulačnej stanice

V jestvujúcich halách

 • Doplnenie rozvodov technickej vody k výrobe
 • Doplnenie rozvodov stlačeného vzduch k výrobe

CTPark Trnava

Montáž priemyselného podlahového vykurovania

Bežní klienti

Rodinné domy/byty

 • Dodávky a montáže kotlov na plyn, tuhé palivá, pelety, drevosplyňovacie kotle
 • Realizácie rozvodov vody, podlahového kúrenia a pod.
 • Dodávka a montáž sanity ( zariaďovacích predmetov)